CHUYÊN ĐỀ

 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ và thực hiện dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh/ Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Tư vấn và thực hiện dịch vụ xin Giấy phép đầu tư cho dự án.
 • Tư vấn các hình thức tăng vốn, huy động vốn cho doanh nghiệp
 • Tư vấn và soạn thảo các loại Hợp đồng.
 • Tư vấn và soạn thảo Nội qui lao động; Thỏa ước lao động; Qui chế nội bộ.
 • Tư vấn pháp luật về thuế
 • Tư vấn xử lý và thực hiện dịch vụ thu hồi công nợ
 • Tư vấn và thực hiện dịch vụ xin các loại giấy phép lao động, Thẻ cư trú, giấy phép về môi trường, PCCC.
 • Tư vấn và thực hiện dịch vụ về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp
 • Tư vấn về các loại thuế thu nhập cá nhân (TNCN); thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); thuế giá trị gia tăng (VAT); thuế xuất nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế trước bạ; thuế môn bài.
 • Thực hiện dịch vụ khai báo thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế cho tổ chức, cá nhân.
 • Tư vấn và soạn thảo cho Khách hàng các loại hợp đồng đại lý, phân phối, hợp đồng xây dựng, đấu thầu, hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 • Tư vấn và soạn thảo các Hợp đồng mua bán, tặng cho, thừa kế, góp vốn, chuyển nhượng dự án.
 • Thực hiện dịch vụ sang tên đăng bộ, chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Tư vấn thuế thu nhập cá nhân, thuế chuyển quyền sử dụng đất, thuế trước bạ, thuế nông nghiệp, phi nông nghiệp..
 • Tư vấn pháp luật về kết hôn, ly hôn, tài sản chung tài sản riêng, nuôi con nuôi, đăng ký kết hôn với người nước ngoài
 • Thực hiện dịch vụ có liên quan.