Cục thuế Trà Vinh thông báo kế hoạch đấu thầu gói thầu Mua máy điều hòa nhiệt độ, cây đun nước nóng lạnh, tivi