Công văn số 825/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 13/03/2019 v/v thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu sau đó xuất khẩu