Cục Thuế tỉnh Gia Lai thông báo chào giá gói thầu In ấn chỉ Thuế năm 2019 cho Cục Thuế tỉnh Gia Lai