LIÊN HỆ

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ và thực hiện dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh/ Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Tư vấn và thực hiện dịch vụ xin Giấy phép đầu tư cho dự án.
 • Tư vấn các hình thức tăng vốn, huy động vốn cho doanh nghiệp
 • Tư vấn và soạn thảo các loại Hợp đồng.
 • Tư vấn và soạn thảo Nội qui lao động; Thỏa ước lao động; Qui chế nội bộ.
 • Tư vấn pháp luật về thuế
 • Tư vấn xử lý và thực hiện dịch vụ thu hồi công nợ
 • Tư vấn và thực hiện dịch vụ xin các loại giấy phép lao động, Thẻ cư trú, giấy phép về môi trường, PCCC.
 • Tư vấn và thực hiện dịch vụ về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp
 • Tư vấn về các loại thuế thu nhập cá nhân (TNCN); thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); thuế giá trị gia tăng (VAT); thuế xuất nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế trước bạ; thuế môn bài.
 • Thực hiện dịch vụ khai báo thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế cho tổ chức, cá nhân.
 • Tư vấn và soạn thảo cho Khách hàng các loại hợp đồng đại lý, phân phối, hợp đồng xây dựng, đấu thầu, hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 • Tư vấn và soạn thảo các Hợp đồng mua bán, tặng cho, thừa kế, góp vốn, chuyển nhượng dự án.
 • Thực hiện dịch vụ sang tên đăng bộ, chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Tư vấn thuế thu nhập cá nhân, thuế chuyển quyền sử dụng đất, thuế trước bạ, thuế nông nghiệp, phi nông nghiệp..
 • Tư vấn pháp luật về kết hôn, ly hôn, tài sản chung tài sản riêng, nuôi con nuôi, đăng ký kết hôn với người nước ngoài
 • Thực hiện dịch vụ có liên quan.
 • Tư vấn cho doanh nghiệp các qui định pháp luật về quan hệ lao động, các giấy phép liên quan đến lao động
 • Tư vấn cho người lao động các quyền và lợi ích hợp pháp và thực hiện các thủ tục liên quan tới việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động
 • Tư vấn cho Khách hàng các qui định về giải quyết tranh chấp tại Trọng tài, Tòa án.
 • Đại diện cho Khách hàng tại Trọng tài, Tòa án với tư cách đại diện cho nguyên đơn, bị đơn, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi liên quan.
 • Thực hiện dịch vụ thu hồi công nợ.
 • Tư vấn cho Khách hàng các qui định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
 • Thực hiện các hồ sơ khai báo bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
 • Tư vấn cho Khách hàng các qui định về nhãn hiệu và cách đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
 • Thực hiện các dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, tên thương mại, kiểu dáng công nghiệp, bao bì hàng hóa.